Що таке відновне правосуддя?

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ — це будь-який процес, який дозволяє особам, яким було завдано шкоди злочином, та особам, які несуть відповідальність за таку шкоду, активно брати участь у вирішенні питань, що виникають у зв’язку зі скоєнням правопорушення. Процес відбувається за умови добровільної згоди сторін і за посередництвом спеціально підготовленої та неупередженої третьої сторони (згідно з Рекомендацією CM/Rec(2018)8 Комітету Міністрів Ради Європи щодо відновного правосуддя у кримінальних справах)

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ (укр. Відновне правосуддя, англ. Restorative Justice) зародилося у середині 70-х років XX сторіччя як рух за зміну поглядів на злочин та покарання. Підхід, що лежить в його основі, орієнтований на надання можливості сторонам конфлікту і суспільству в цілому самим впоратися з наслідками злочину.

Наразі відновне правосуддя розглядають як рух за справедливість, який доповнює офіційну форму правосуддя, залучає самі сторони та громадськість до владнання наслідків злочину, сприяючи таким чином соціальній реінтеграції правопорушника і зменшенню кількості кримінальних покарань.

Відновне правосуддя покликане не замінити офіційне правосуддя, а лише надати йому відновного характеру за рахунок використання певного способу вирішення кримінальних ситуацій. Зазвичай реалізація програм відновного правосуддя відбувається завдяки партнерству громадськості і системи правосуддя: визначається порядок подання та розгляду випадків, а також юридичне значення результатів проходження сторонами такої програми.

Існує кілька моделей (форм) відновного правосуддя. Найпоширеніші з них такі:

 • програми примирення потерпілих і правопорушників (відомі також як “медіація”, “посередництво”, “конференції постраждалих осіб і правопорушників”);
 • кола правосуддя — програми, в основі яких лежать традиції північноамериканських індіанців, проводяться переважно в Канаді;
 • сімейні конференції (групові наради) — їхньою батьківщиною є Нова Зеландія; вони базуються на традиціях корінного населення маорі і є чинними законодавчо.
Переваги відновного правосуддя для суспільства і держави
 • Дозволяє вирішувати конфлікти шляхом активного залучення сторін конфлікту
 • Враховує інтереси обох сторін конфлікту
 • Створює можливість діалогу між потерпілим і правопорушником
 • Трансформує боротьбу між людьми у спільну діяльність з розв’язання конфлікту не суперницьким шляхом
 • Сприяє розвитку почуття відповідальності у правопорушника
 • Дає можливість швидкого і більш реального відшкодування нанесеної шкоди
 • Надає правопорушнику можливості для виправлення
 • Попереджає злочини та конфліктів
 • Зменшує кількість повторних правопорушень
 • Зменшує напругу в громаді
 • Зміцнює традиції миротворчості та розвиває співчуття
 • Сприяє вихованню суспільства і вкоріненню в ньому гуманістичних цінностей
 • Частково звільняє правоохоронні та судові органи від перевантаження справами і дає можливість зосередитися на серйозніших з них
 • Заощаджує державний бюджет і час професіоналів кримінальної юстиції
Інтереси сторін Діалог Почуття відповідальності Виправлення шкоди Профілактика злочинів Безпечна громада
Відновне правосуддя у світі

Відновне правосуддя успішно розвивається протягом останніх 50 років на теренах США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Серед європейських країн воно законодавчо закріплено в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Норвегії та Фінляндії. У Польщі та Чехії після закінчення експериментального періоду відновне правосуддя було прийнято та впроваджено на рівні національного законодавства. З-поміж країн колишнього СРСР відновне правосуддя діє у Росії, де воно застосовується протягом кількох років в декількох регіонах країни.

За часи незалежності України вже було зроблено кілька спроб розвитку та впровадження відновного правосуддя у правову систему.

На сьогоднішній день в Україні діє проєкт “Впровадження відновного правосуддя в Україні”, який реалізується ГО “Інститут миру і порозуміння” (ІМіП) у партнерстві з Верховним Судом та за підтримки Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй (UNDEF). Проєкт має на меті зміцнити спроможність українських громад здійснювати відновне правосуддя для боротьби зі злочинністю, вирішення конфліктів і сприяння виправленню завданої злочином шкоди шляхом створення механізмів застосування програм відновного правосуддя.

Відновне правосуддя і Традиційне правосуддя

За визначенням Говарда Зера*, відновне правосуддя відрізняється від традиційної кримінальної юстиції основними запитаннями, які воно ставить.

Відновне правосуддя

Хто постраждав?
Які потреби сторін?
Чия це відповідальність?

Кримінальне правосуддя

Яка стаття закону порушена?
Хто винен?
На яке покарання він (вона) заслуговує?

“Зважаючи на правове визначення злочину та характер кримінального судочинства, такі чотири потреби вимагають особливої уваги:

1. Інформація. Потерпілим потрібні відповіді на питання, які виникають щодо правопорушення — чому це сталося і що з того часу відбулося.

2. Встановлення істини. Важливим елементом зцілення є можливість розповісти історію того, що сталося.

3. Розширення прав і можливостей. Жертви часто відчувають втрату контролю через злочин — контроль над власними майном, тілом, емоціями, мрією. Залучення до процедури відновного правосуддя може бути важливим способом повернути їм відчуття прав і можливостей.

4. Відшкодування (реституція) чи помста. Коли правопорушник докладає зусиль, щоб виправити шкоду, нехай навіть частково, це спосіб сказати: «Я беру на себе відповідальність, і ви не винні». Це також задоволення потреби у реабілітації особи”.

*(Говард Зер, “Маленька книга з відновного правосуддя”
доступна англійська версія книжки за посиланням — https://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf)

Українські експерти про Відновне правосуддя

“Медіація та судовий розгляд не виключають, а лише доповнюють одне одного, сприяючи тим самим доступності правосуддя для громадян”

(Наталія Крестовська, професорка Національного університету «Одеська юридична академія», медіаторка, членкиня ГС “Українська академія медіації”)

“Відновне правосуддя — це ефективний спосіб профілактики злочинності, що допомагає задовольняти потреби учасників кримінальних ситуацій набагато краще, ніж традиційна система кримінального судочинства. Воно допомагає зміцнювати соціальну тканину суспільства”

Переважна більшість західних країн на сьогоднішній день впровадила програми Відновного правосуддя у систему кримінального судочинства, оскільки:
— це дає можливість правопорушнику взяти відповідальність і виправити наслідки завданої шкоди
— це допомагає потерпілій стороні зцілитися від психологічної травми”

(Роман Коваль, Голова правління ГО “Інститут миру і порозуміння” (ІМіП)

“Процедури примирення дають можливість потерпілим зрозуміти свій психологічний стан і причини того, що сталося, а також отримати максимальне задоволення своїх інтересів, не лише матеріальних, а в першу чергу — морально-психологічних”

(Віктор Лобач, Експерт Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх)

“Медіація у кримінальних справах, відновне правосуддя, крім системи відновлення прав сторін, має ще й профілактичну мету — профілактику правопорушень”

(Надія Стефанів, Суддя Касаційного Кримінального суду у складі Верховного Суду)