Чи покарання — єдиний шлях
досягнення справедливості?

Ми звикли до того, що покарання — це обов’язкова відповідь на несправедливість.
Радянське минуле привчило нас, що “злодій має сидіти у в’язниці”. Проте відповідь на запитання “чому має бути саме так?” — не очевидна.

На сьогодні існує багато свідчень того, що покарання не досягає мети виправлення правопорушника. До того ж, покарання винного:

  • не приносить значного полегшення потерпілому
  • не задовольняє потреби, які виникають внаслідок вчинення проти нього злочину

Існує кращий спосіб вирішення питань, які турбують і потерпілого, і правопорушника.
Це — відновне правосуддя.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ (ВП) – це підхід до реагування на протиправну поведінку та вчинення злочинів, який враховує баланс інтересів потерпілої особи, правопорушника та громади. ВП запрошує обидві сторони конфлікту до діалогу, дає можливість усім учасникам інциденту досягти спільного рішення та відновити справедливість.

У багатьох народів світу існували практики вирішення ситуацій, які сьогодні закон визначає як злочин. Традиційно люди розуміли відповідальність як процес, який походить від слова “відповідь”. Тобто винний у скоєному висловлював каяття і пропонував те, що він може зробити для виправлення завданої потерпілому шкоди. Тож, ми разом з усім цивілізованим світом відновлюємо традиції, що пропонують:
  • учасникам кримінальної ситуації відновити завдану шкоду (яка не часто відновлюється в суді), отримати відповіді на питання, які хвилюють, відновити психологічний стан та відносини
  • правопорушнику — дають можливість повернути почуття власної гідності і уникнути тавра злочинця

Відновне правосуддя доповнює офіційну форму правосуддя та є альтернативою судовому вирішенню кримінальних ситуацій. Однією з найпоширеніших форм реалізації ВП є Медіація.

МЕДІАЦІЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ І ПРАВОПОРУШНИКОМ – це програма відновного правосуддя, в якій потерпілий і правопорушник і, якщо доцільно, інші особи, на яких вплинула ця ситуація, разом беруть активну участь у визначенні наслідків правопорушення та шляхів їх виправлення за допомогою спеціально підготовленої та неупередженої сторони – медіатора.

2 /3
справ, в яких застосовувалася медіація, завершувалася примиренням сторін
90%
справ завершувалися досягненням угоди про відшкодування збитків
95%
угод було дотримано протягом першого року після проведення медіації
85%
потерпілих та правопорушників були задоволені результатами